Monkey Business 小鹿便签备忘录架 Robin Memo Holder

  • Monkey Business 小鹿便签备忘录架 Robin Memo Holder已关闭评论
  • 380 views
  • A+
所属分类:办公文具

产品信息:

品牌:Monkey Business

国家:以色列

品名:小鹿备忘录架/Robin Memo Holder

编码:MB774

材质:塑料,纸

尺寸:18x6.5x15.5 cm

颜色:红色,石头色

说明:已经附带有一叠便签纸(100页)

robin-memo-holder-1

robin-memo-holder-2

robin-memo-holder-3

robin-memo-holder-4

鳄鱼湾创意营
avatar